0989.114.349--0246.2928.349--0932.659.832
phongchaycongnghiep@gmail.com
Làm việc 24/7 tất cả các ngày trong tuần

Giá: Liên hệ

Bộ hiển thị phụ LCD Network GST

Mua Chi tiết

Giá: Liên hệ

Bộ hiển thị phụ LCD Network

Mua Chi tiết

Giá: Liên hệ

Đèn hiển thị khu vực (Ngừng sản xuất)

Mua Chi tiết

Giá: Liên hệ

Hộp báo cháy khẩn cấp chống nước

Mua Chi tiết

Giá: Liên hệ

trung tâm báo cháy Hochiki 2/4/8 kênh

Mua Chi tiết

Giá: Liên hệ

Đầu báo dùng cho máy lạnh trung tâm

Mua Chi tiết

Giá: Liên hệ

Mở rộng 4 zone cho tủ HCP-204E

Mua Chi tiết

Giá: Liên hệ

Đầu báo khói quang cho môi trường nguy hiểm

Mua Chi tiết

Giá: Liên hệ

Đầu báo nhiệt cho môi trường nguy hiểm

Mua Chi tiết